סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

שלב ב' דרכי מסירה

סיכום ממזג

לומדים דרכי מסירה

בסיכום הממזג נצטט מתוך המאמרים את דברי הכותבים. מה היא הדרך הנכונה למסור את דברי הכותבים? מה הן דרכי המסירה?

מתרגלים דרכי מסירה לקראת כתיבת סקירה ספרותית בשאלון הבגרות בלשון

סיכום מזג

תרגיל ליישום דרכי המסירה וכתיבת הביבליוגרפיה.

1. מצאי מאמר כלשהו באינטרנט.

2. הביאי ציטוט ישיר או עקיף מהמאמר ע"פ הכללים שלמדת.

3. כתבי ביבליוגרפיה מלאה למאמר.

בסיום התרגול עברי לשלב ג' השוואה