מיצ"ב-אסי"ף בעברית כיתה ח

בשנת תשפ"ב יתקיים בחודש דצמבר מבחן אסי"ף פנימי. המבחן יינתן מתוך מאגר מבחני אסי"ף. בהצלחה!

Domestic Waste Bin
Typing
Seagulls
המכונות.PNG
ספרים דיגיטליים 

מבחן מיצ"ב תשע"ח

 

נדידת הציפורים/ באנגלית זה נשמע יותר טוב 

מבחן מיצ"ב תשע"ט חרדי

 

Quail Eggs Breakfast
מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
מסע בשביל ישראל

חמ"ד תשע"ד

 

Marathon Participants
ריצה למרחקים ארוכים 

ערוך ע"פ מבחן בגרות

כתיבת טיעון ומיזוג

 

Teenagers on Mobile phone
טלפונים ניידים תשפ"א

ערוך ע"פ מבחן בגרות

כתיבת טיעון ומיזוג

 

דונה גרציה
מבחן בגרות
מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
עיתוני הנייר לאן?

מבחן מיצ"ב תשע"ב

 

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

בהצלחה

מיצב תשע"ד מיים מהברז/ מבקבוקים שאלון מלא
מיצב עברית כיתה ח
מיצב תשע"ו על נעורים והתנדבות שאלון מלא
מיצב תש"ע טלפון נייד  שאלון מלא
Working Coffee
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה שאלון מלא
למידה מרחוק קורונה

שאלון גוגל

השאלה כטקסט

מצגת

השאלה כטקסט

דף מלווה למצגת

השאלה כטקסט