מיצ"ב בעברית כיתה ח

Domestic Waste Bin
צריכה ובזבוז בעידן השפע 

מבחן מיצ"ב תש"ף

 

Quail Eggs Breakfast
Typing
ספרים דיגיטליים 

מבחן מיצ"ב תשע"ח

 

Seagulls
המכונות.PNG
נדידת הציפורים/ באנגלית זה נשמע יותר טוב 

מבחן מיצ"ב תשע"ט חרדי

 

מיצב עברית כיתה ח
מסע בשביל ישראל

חמ"ד תשע"ד

 

מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
עיתוני הנייר לאן?

מבחן מיצ"ב תשע"ב

 

דונה גרציה
מבחן בגרות

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

בהצלחה

מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
מיצב עברית כיתה ח
מיצב תשע"ד מיים מהברז/ מבקבוקים שאלון מלא
מיצב עברית כיתה ח
מיצב תשע"ו על נעורים והתנדבות שאלון מלא
מיצב תש"ע טלפון נייד  שאלון מלא
Working Coffee
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה שאלון מלא
למידה מרחוק קורונה