יחידה 4
הכנת הפרזנטציה ודיבור בציבור

לקראת הכנת המצגות חשוב לתת לתלמידים כלים להכנת מצגת טובה ולפרזנטציה מוצלחת.

 אפשר להציג לתלמידים פרזנטציה והתלמידים יעריכו את הפרזנטציה בעזרת מחוון.

מצ"ב:

1. מצגת גרועה

2. שני דפי מחוון לתלמידים, דף אחד מעריך את איכות העברת המצגת, דף שני מעריך את איכות המצגת: מחוון 1, מחוון 2

 

 

השתדלו להעביר לתלמידים את המצגת בשעמום רב, הרבו לקרוא את התוכן מתוך המצגת, אל תוסיפו מידע על הכתוב במצגת, השענו על הקיר, דברו מהר/לאט וכד'

בסוף הפרזנטציה התלמידים ישתפו בהערכות שנתנו לפרזנטציה וינסחו כללים להעברת פרזנטציה מנצחת.

 

כדאי לחלק לתלמידים חוברת ערוכה מתוך איך להכין מצגת מנצחת.

ממליצה לסכם את היחידה בבשני סרטונים מושלמים!

נ"ב נצלו את ההזדמנות לתת לתלמידים טיפים ליוצרי מידע דיגיטלי בפווארפויינט