סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

שלב א' פעלי אמירה

לומדים

סיכום ממזג

מה הם פעלי האמירה?

במהלך המיזוג אנו נצטט ממקורות המידע את טענות הכותבים. חשוב להכיר את מגוון פעלי האמירה כדי לדייק בניסוח. במקום לכתוב לאורך כל המיזוג פעולות מהשורש טע"נ כמו: הכותב טוען... ועוד הוא טוען... ולטענת הכותב, נכתוב את הפועל המתאים לדוגמה: הכותב הדגים... הכותב התנגד.. במאמר הכותב הסביר... מזהיר, מבקר, מרגיע, שיבח, התלונן, הוקיע, הודיע , המליץ וכדומה.

סיכום מזג

מתרגלים

המירי בכל אחד מהמשפטים  את הפועל מהשורש אמ"ר לפועל המדויק ביותר. בסיום התרגול עברי לשלב ב' דרכי מסירה.

סיימת את שלב א בהצלחה!!

עליך לעבור ל"דרכי מסירה".