סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

שלב ב' דרכי מסירה

לומדים

מתרגלים

תרגיל ליישום דרכי המסירה וכתיבת הביבליוגרפיה.

1. מצאי מאמר כלשהו באינטרנט.

2. הביאי ציטוט ישיר או עקיף מהמאמר ע"פ הכללים שלמדת.

3. כתבי ביבליוגרפיה מלאה למאמר.

בסיום התרגול עברי לשלב ג' השוואה