top of page
תודה רבה לכל המורים ששיתפו בחומרי הלמידה. אשמח שתכתבו מי השולח כדי .
לתת קרדיט. 
בקובץ  forms  יש ליצור עותק לפני עריכה
בריאות ונחת לכולם.

 למידה מרחוק קורונה 

לצמוח
School Supplies
1. לוחצים על הקישור
2. לוחצים על יצירת עותק
3. עורכים ושולחים
ימירת עותק.PNG
התשובות של התלמידים יגיעו אליכם
מבנה הטקסט
iphone
חידון ניבים קהוט 
קהוט.PNG
מבנה הטקסט
Camp Fire
ללמוד רחוק
School Supplies
ערבות הדדית
למידה מרחוק קורנה
לומד עצמאי
למידה מרחוק קורונה
שירת הקורונה
למידה מרחוק קורונה
הנצחה וניצחון
למידה מרחוק קורונה
יעלה בקרוב
למידה מרחוק קורונה
יעלה בקרוב
למידה מרחוק קורונה
חידון יישובים
למידה מרחוק קורונה

תרגול מיצבים מקוונים

מיצ"ב מקוון הוא מיצ"ב שערוך בטופס Google שניתן לשלוח אותו לתלמידים כטופס (באמצעות קישור) והתלמידים עונים על השאלות באמצעות מחשב או טלפונים חכמים.

כל תשובות התלמידים מרוכזות למורה בקובץ Gaoogle Sheets ובו ניתן לבדוק את התשובות ולתת להן ציונים.

מיצב תש"ע טלפון נייד  שאלון מלא
Working Coffee
מיצב תשע"ד מיים מהברז/ מבקבוקים שאלון מלא
מיצב עברית כיתה ח
חידון ניבים קהוט 
קהוט.PNG
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה פרק ג
למידה מרחוק קורונה
מיצב תשע"ו על נעורים והתנדבות שאלון מלא
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה שאלון מלא
למידה מרחוק קורונה
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה פרק ב
למידה מרחוק קורונה
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה פרק א
למידה מרחוק קורונה
Anchor 2

למידה מרחוק שיעור מיטבי

תנו לתלמידים לשתף בתובנות בדרכים יצירתיות

הימנעו מדיבור ברצף
היעזרו בכלים דיגיטליים לשיתוף התלמידים.
תאפשרו לתלמידים לגלות את הידע בעצמם.
פרקו את המשימות ותנו לתלמידים הוראות ברורות.

מלאו את החלל שיוצר המרחק, פתחו את המפגש במאור פנים  ובדרישת שלום תלמידיכם.

החלק הראשון של המפגש הוא החלק הכי חשוב, בסיומו התלמידים יקבלו החלטה  האם להמשיך להפנות קשב למפגש או לגירויים אחרים.

השתדלו לפתוח את המפגש בשאלה/ טריגר/ סרטון/ תמונה שייצרו עניין ואתגר

בדקו שגם אתם שולטים בחומר הנלמד, בכלי התקשוב.
בדקו את אבטחת הכלים הדיגיטלים.

הכריזו על המפגש מראש
פרסמו לתלמידים את כל המידע הנחוץ למפגש
שעת מפגש
ציוד נדרש
ציפיות מהמפגש
זמני הגשה
זמינות המנחה לפני ואחרי המפגש

טרום מפגש

פתיחת המפגש

במהלך המפגש

בסיום המפגש

כלי תקשוב ללמידה מרחוק

יצירת סרטוני מסך, המבוססים על הקלטת מסך המחשב.

מקליטים את עצמכם בהסבר קצר ומצרפים למשימה הנשלחת לתלמידים.

היתרון המשמעותי: הקליטו את עצמכם  בזמן שנוח לכם.

לום
loom-banner.png

כלי להפעלת הלומדים במהלך השיעור  מתאים במיוחד למפגש זום.

הכלי מאפשר יצירת סקרים, את התשובות ניתן להציג בזמן אמת מגוון דרכים, למשל עמודות, ענן מילים ועוד, התשובות יוצגו על מסך המורה

היתרון המשמעותי: שיתוף פעיל של התלמידים במפגש+ תוצאות אמת

מנטימטר
mentimeter.jpg

לוח דיגיטלי  המאפשר  לאסוף תשובות  תלמידים במסך אחד.

 לחיצה על סמן הפלוס (+) או לחיצה כפולה על הלוח תאפשר לתלמידים לכתוב את שמם + טקסט + להוסיף קישור או להוסיף תמונה. תלמידים אחרים יוכלו לדפדף בין כל התכנים שהעלו חבריהם. 

פאדלט
פאדלט.png

היתרון המשמעותי: כל התלמידים יכולים לבטא את עצמם ולשתף את כולם.

יצירת גלגל אפשרויות בתחומים שונים מזמן שיח, שאילת שאלות , שיתוף ועוד

היתרון המשמעותי: משחוק בלמידה.

קלס.PNG

כלי דיגיטלי המאפשר שיח ודיון בכיתה וירטואלית.

היתרון המשמעותי: להיות רחוק להרגיש קרוב

זום
zoom.png
bottom of page