תודה רבה לכל המורים ששיתפו בחומרי הלמידה. אשמח שתכתבו מי השולח כדי .
לתת קרדיט. 
בקובץ  forms  יש ליצור עותק לפני עריכה
בריאות ונחת לכולם.

 למידה מרחוק קורונה 

לצמוח
School Supplies
1. לוחצים על הקישור
2. לוחצים על יצירת עותק
3. עורכים ושולחים
ימירת עותק.PNG
התשובות של התלמידים יגיעו אליכם
מבנה הטקסט
iphone
חידון ניבים קהוט 
קהוט.PNG
מבנה הטקסט
Camp Fire
ללמוד רחוק
School Supplies
ערבות הדדית
למידה מרחוק קורנה
לומד עצמאי
למידה מרחוק קורונה
שירת הקורונה
למידה מרחוק קורונה
הנצחה וניצחון
למידה מרחוק קורונה
יעלה בקרוב
למידה מרחוק קורונה
יעלה בקרוב
למידה מרחוק קורונה
חידון יישובים
למידה מרחוק קורונה

תרגול מיצבים מקוונים

מיצ"ב מקוון הוא מיצ"ב שערוך בטופס Google שניתן לשלוח אותו לתלמידים כטופס (באמצעות קישור) והתלמידים עונים על השאלות באמצעות מחשב או טלפונים חכמים.

כל תשובות התלמידים מרוכזות למורה בקובץ Gaoogle Sheets ובו ניתן לבדוק את התשובות ולתת להן ציונים.

מיצב תש"ע טלפון נייד  שאלון מלא
Working Coffee
מיצב תשע"ד מיים מהברז/ מבקבוקים שאלון מלא
מיצב עברית כיתה ח
חידון ניבים קהוט 
קהוט.PNG
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה פרק ג
למידה מרחוק קורונה
מיצב תשע"ו על נעורים והתנדבות שאלון מלא
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה שאלון מלא
למידה מרחוק קורונה
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה פרק ב
למידה מרחוק קורונה
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה פרק א
למידה מרחוק קורונה
 

למידה מרחוק שיעור מיטבי

תנו לתלמידים לשתף בתובנות בדרכים יצירתיות

הימנעו מדיבור ברצף

היעזרו בכלים דיגיטליים לשיתוף התלמידים.

תאפשרו לתלמידים לגלות את הידע בעצמם.

פרקו את המשימות ותנו לתלמידים הוראות ברורות.