תלקיט כיתה י

העמקה בכתיבה הטיעון  יחידה 2- תלקיט כיתה י

תלמיד יקר,
עליך לכתוב מאמר תגובה לאחד מכותבי המאמרים שניתחת ביחידה זו.
הצג את הטענה המוצגת במאמר שבחרת, פנה אל כותב המאמר וכתוב מדוע אתה מסכים/ מתנגד/ מסתייג לטענתו.
הגש טיוטה למורה עד יום שלישי