סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

קניות ברשת בגרות חורף תש"ף

תלקיט עברית
Online Shopping

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

האימוג'י

תלקיט עברית
תלקיט עברית

תרגול רמה בסיסית כיתה ז

Quail Eggs Breakfast