top of page
מירב שראל
תלקיט עברית
התנדבות בני נוער למורה

יחידת לימוד מהמפמ"ר

 

התנסות בכתיבת מאמר טיעון יחידה 3- תלקיט כיתה י

תלקיט כיתה י

בשנה שעברה התפרסמה ההחלטה החדשה של משרד החינוך בנוגע לתעודת הבגרות. שר החינוך לשעבר שי פירון החליט כי לא מספיקה תעודת בגרות לימודית רגילה אלא כל תלמיד מחויב לתעודת בגרות חברתית. מתוקף כך החליט שר החינוך לחייב את תלמידי כיתות י', י"א וי"ב להתנדבות של מספר שעות מוגדר בכל שנה בכדי לקבל את תעודת הבגרות החברתית. כל תלמיד מחויב בהתאם לגילו למספר שעות התנדבות בכל שנה. תלמידי כיתות י' וי"א יחויבו ב60 שעות התנדבות בשנה ותלמידי כיתה י"ב יחוייבו ל30 שעות התנדבות בשנה.

 

לכאורה, נראית החלטה זו כהחלטה טובה ומועילה. אולם נראה כי יש איזושהי סתירה בין ההגדרה של הערך התנדבות לבין החיוב של משרד החינוך להתנדבות. לפי ההגדרה במילון: "התנדבות היא מעשה הנעשה מרצונו החופשי של האדם וללא תמורה חומרית" (ויקימילון). לפי ההגדרה הפשוטה של המילה, התנדבות צריכה לבוא מרצונו החופשי של האדם ומבחירתו האישית וללא חיובים והתערבויות של סמכויות שונות. לכן ישנם אנשים ותלמידים המתנגדים מאוד להחלטתו של שר החינוך לחייב תלמידים להתנדב.

דוגמה לפתיחה המציגה את הדילמה
To-Be קישורים לסרטונים מאמרים ועוד מאתר 
 • סקר בנושא התנדבות בני נוער

 • פוסט של הורה מודאג בפייסבוק

 • כתבה ב-the marker - "מעורבות חברתית וקהילתית" - חובה או התנדבות?

 • הודעה בפורום בנושא התנדבות

 • קומיקס - תיאור פגיעת חוק ההתנדבות

 • הבעת דעה אישית תלמידת יב

 • כתבה - לתרום ולהיתרם

 • דף מידע- התנדבות עם קשישים

 • מכתב מחניכה למדריכה

 • כתבה - תרומת תנועות הנוער

 • פרסומת - חיפוש מתנדבים

 • כתבה - כדאי להתנדב? זה עושה טוב גם לכם

 • חוויה של תלמידה - חוק ההתנדבות

 • סרטון למה להתנדב בתנועת נוער

 • סרטון - התנדבות בבית אבות

 • שיר - להתנדב מכל הלב

הרחבת הפסקה

bottom of page