top of page

כתיבת טיעון באמצעות בינה מלאכותית

יחידת לימוד
דוגמה לפתיחה המציגה את הדילמה

בשנה שעברה התפרסמה ההחלטה החדשה של משרד החינוך בנוגע לתעודת הבגרות. שר החינוך לשעבר שי פירון החליט כי לא מספיקה תעודת בגרות לימודית רגילה אלא כל תלמיד מחויב לתעודת בגרות חברתית. מתוקף כך החליט שר החינוך לחייב את תלמידי כיתות י', י"א וי"ב להתנדבות של מספר שעות מוגדר בכל שנה בכדי לקבל את תעודת הבגרות החברתית. כל תלמיד מחויב בהתאם לגילו למספר שעות התנדבות בכל שנה. תלמידי כיתות י' וי"א יחויבו ב60 שעות התנדבות בשנה ותלמידי כיתה י"ב יחוייבו ל30 שעות התנדבות בשנה.

 

לכאורה, נראית החלטה זו כהחלטה טובה ומועילה. אולם נראה כי יש איזושהי סתירה בין ההגדרה של הערך התנדבות לבין החיוב של משרד החינוך להתנדבות. לפי ההגדרה במילון: "התנדבות היא מעשה הנעשה מרצונו החופשי של האדם וללא תמורה חומרית" (ויקימילון). לפי ההגדרה הפשוטה של המילה, התנדבות צריכה לבוא מרצונו החופשי של האדם ומבחירתו האישית וללא חיובים והתערבויות של סמכויות שונות. לכן ישנם אנשים ותלמידים המתנגדים מאוד להחלטתו של שר החינוך לחייב תלמידים להתנדב.

תלקיט כיתה י
bottom of page