אופניים חשמליים חט"ב

היחידה מבוססת על עקרונות הלמידה המשמעותית.
ביחידה מוצגים טקסטים רציפים, טקסטים שאינם רציפים וסרטון.
התלמיד מוזמן לענות על שאלות מסדרי חשיבה שונים וממדי הבנה שונים : איתור מידע , פרשנות והיסק, מיזוג, הערכה וביקורת.
 
עקרונות הלמידה המשמעותית: ערך: השיעור מזמן שיח על כללי הבטיחות בדרכים.
מעורבות: התלמיד יוזם ויוצר בעבודה קבוצתית המזמנת שיח, הכלה, כבוד הדדי, הנאה והעמקה.
רלוונטיות : תוכן השיעור עוסק בנושאים רלוונטיים עבור הלומדים.
 
מיומנות לשון: השוואה, כתיבת טיעון, אמצעי רטורי (פנייה לנמענים), התאם במין בין שם העצם לתוארו.
 

מה הם כללי החוק החדש לרכיבה  על אופניים חשמליים ?