מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

בהצלחה

 
עיר תחת קניון
כתיבת סיכום ממזג חט"ע

יחידת  לימוד מאתר המפמ"ר

מבחנים

כתיבת טיעון

סיכום ממזג

תכנית עבודה שנתית

מאמרים

סרטונים