top of page

סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

לומדים סיכום ממזג בארבעה שלבים בלבד!!! הקפידו להתקדם ע"פ השלבים:
בהצלחה רבה!

4

4

סיכום ממזג

3

2

1

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.
קניות ברשת בגרות חורף תש"ף

סיכום ממזג
תלקיט עברית

סיכום ממזג בארבעה שלבים

תלקיט עברית

מצגת מספר 2 כיצד לכתוב סיכום ממזג.
אימוג'י

סיכום ממזג
סיכום ממזג

תרגול רמה בסיסית כיתה ז

סיכום ממזג
הצחוק יפה לבריאות

מבחן

סיכום ממזג
סיכום ממזג

עיר תחת קניון יחידת לימוד מהמפמ"ר

סיכום ממזג
bottom of page