סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

לומדים סיכום ממזג בארבעה שלבים בלבד!!! הקפידו להתקדם ע"פ השלבים:
בהצלחה רבה!

1

2

3

4

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

בהצלחה

תרגול רמה בסיסית כיתה ז

Quail Eggs Breakfast

עיר תחת קניון יחידת לימוד מהמפמ"ר