סיכום ממזג/ סקירה ספרותית

לומדים סיכום ממזג בארבעה שלבים בלבד!!! הקפידו להתקדם ע"פ השלבים:
בהצלחה רבה!

4

4

3

2

1

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

קניות ברשת בגרות חורף תש"ף

Online Shopping

מצגת מספר 2 כיצד לכתוב סיכום ממזג.

אימוג'י

תרגול רמה בסיסית כיתה ז

Quail Eggs Breakfast
הצחוק יפה לבריאות

מבחן

Circus Clown

עיר תחת קניון יחידת לימוד מהמפמ"ר