top of page

קהילת המורים לעברית של רשת אמית

קהילת עברית אמי"ת

השביל הזה מתחיל כאן..
מורים יקרים אנו שמחים שבחרתם להיות שותפים למסע היצירה, יחד נחקור ניצור ונשתף...
לפני שמתחילים נברר:

מה הרעיון הגדול של המסע?  סביב איזה ערך אבנה את המסע?
האם הנושא שבחרתי רלוונטי לתלמידים שלי?
איזו מיומנויות יידרשו מהתלמיד?
איזה כלים ומתודות ישרתו את המטרות של המסע?
סביב איזה ערך אבנה את המסע?

Floral Arrangement 1
Floral Arrangement 1
מסע רשת אמית.PNG

  כלים לפיתוח מסע למידה - מתאים להוראת תלקיט

bottom of page