top of page
עיצוב ללא שם.jpg

מורים יקרים, 

 על מנת לשפר את האוריינות הלשונית של התלמידים בחרנו לשים דגש על מיומנות ההבעה על פה. מיומנות זו תוביל לרכישת תתי מיומנויות המרכיבות אותה כגון ניתוח טקסטים והבעה בכתב לצד חיזוק הדימוי העצמי, עיסוק במצוינות ופיתוח היכולת לעמוד מול קהל .

תהליך ההפקה יניב סל כישורים הכרחי להשגת מטרת המוביליות החברתית ופיתוח מסלול קריירה משמעותי.  

אנו מזמינים אתכם ואת תלמידיכם לקחת חלק ביום שיא של הרשת שצפוי להתקיים בתאריך י"ג בסיוון 12/6.

לרשותכם תכנים מהם תוכלו להרכיב את המסע לתלמידים שלכם.

בהצלחה רבה, מירב שראל

הקדמה למורים

משחקים לחיזוק מיומנות עמידה מול קהל והבעה בע"פ

לוגו פרח.png

מלבד ההנאה במשחקים בזמן השיעור, המשחוק בלמידה  יכול לתמוך בתהליכי תוכן, לסייע בהוראה ולהעצים את הלומדים והלומדות, במיוחד אם הוא משולב בתוך תהליך אורך מובנה ופדגוגיה תומכת.

1. הקדישו זמן להסבר על המשחק והדגימו אותו בפני הכיתה.

2.  אם הכיתה אינה מיומנת  במשחקי דיבור בפני קהל התחלו עם הפעילויות הפשוטות. כמו כן אפשר לשחק את המשחקים בקבוצות קטנות ולא במליאה.

3. הקפידו לשחק את המשחקים בזמנים מוקצבים ובקצב מהיר.

המשחקים מסודרים לפי דרגות קושי. 

לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png