top of page

אוצר מילים


אסטרטגיות להרחבת אוצר המילים ומושגים: 
פונו אורתוגרפי:
אמירה, קריאה וכתיבה של המילה/ המושג
מבנה המילה/ המושג: מה הפירוש הבסיסי של המילה/ המושג
העמקה סמנטית- הניואנסים והמשמעויות של המילה בהקשר הספציפי בו אני לומדים
חיבור לידע קודם והרחבת אוצר המילים: מילים מנוגדות, נרדפות, משפחת מילים
שיבוץ מילת המטרה במשפט 
קטגוריזציה: לאיזה תחום שייכת המילה?
הכי חשוב (!)  קיבוע בזיכרון : חיבור אישי רגשי למילה: מהי משמעות המילה עבורי?

כיצד נוכל להרחיב את אוצר המילים והמושגים של תלמידינו?

משחקים להעשרת אוצר המילים

לוגו פרח.png

מלבד ההנאה במשחקים בזמן השיעור, המשחוק בלמידה  יכול לתמוך בתהליכי תוכן, לסייע בהוראה ולהעצים את הלומדים והלומדות, במיוחד אם הוא משולב בתוך תהליך אורך מובנה ופדגוגיה תומכת.

1. הקדישו זמן להסבר על המשחק והדגימו אותו בפני הכיתה.

2.  אם הכיתה אינה מיומנת  במשחקי דיבור בפני קהל התחלו עם הפעילויות הפשוטות. כמו כן אפשר לשחק את המשחקים בקבוצות קטנות ולא במליאה.

3. הקפידו לשחק את המשחקים בזמנים מוקצבים ובקצב מהיר.

המשחקים מסודרים לפי דרגות קושי. 

לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png
לוגו פרח.png

אוצר מילים

דף ניווט

יחסים בין מילים

מאגר מילים

תפקיד האקדמיה

מצגת משרד החינוך
איך להבין מילים קשות?
השאלה כטקסט.png
bottom of page