הבעה בעל-פה

מצגת משרד החינוך

הנואם הצעיר

דף

פרזנטציה

רטוריקה

מצגת משרד החינוך

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י