לוח השנה העברי

לוח השנה העברי-
טיעון בכתיבה, בקריאה ובדיבור

יחידת  לימוד מאתר המפמ"ר