טרום קריאה ונסיבות השיח

נסיבות השיח

מצגת

הערכת מידע

מצגת

יחידות לימוד תהליכיות

תעודת זהות לטקסט

אתר שופע ונהדר

אורט

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י