טרום קריאה ונסיבות השיח

נסיבות השיח

מצגת

הערכת מידע ברשת

מצגת

הערכת מידע ברשת

דף סיכום

יחידות לימוד תהליכיות

תעודת זהות לטקסט

אתר שופע ונהדר

אורט

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י