top of page

טרום קריאה ונסיבות השיח

תרומה לאתר

אנו שמחים להזמינכם להיות חלק מעברית במחשבה תחילה- הפלטפורמה השיתופית החינמית לכל המורים.

כעת תוכלו לתמוך בעברית במחשבה תחילה על ידי תרומה מרצון. התרומה שלך תעזור לנו לתחזק ולשפר את האתר שיישמר בחינם לכולם. זו ההזדמנות שלך להיות חלק! השתתפו ב 15 ש"ח בלבד ותקבלו למייל תבנית ליומן חודשי עברי ולועזי בקנבה פתוח לעריכה והוספת תמונות. שנה טובה.

נסיבות השיח

מצגת

הערכת מידע ברשת

מצגת

הערכת מידע ברשת

דף סיכום

יחידות לימוד תהליכיות

תעודת זהות לטקסט

דף בנושא התחלות ורושם ראשוני

תרגול מתקדם
bottom of page