נסיבות השיח

יחידות לימוד תהליכיות

תעודת זהות לטקסט

אתר שופע ונהדר

אורט

הערכת טיעונים

מוטל

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י