תחביר המשפט הפשוט

המשפט הפשוט

מצגת

משחק

שם המספר