תחביר המשפט הפשוט

המשפט הפשוט

מצגת

משחק

שם המספר
משלים שם רוני שראל.png