קריאת גרפים

מצגת משרד החינוך

הפקת מידע

השוואה וטיעון

יחידת לימוד לחנוכה חט"ב

הערכת טיעונים

מוטל

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י