top of page

בטיחות ברשת

המצגת עולה ...

הדור הזה התמודדות.jpeg

מורים יקרים ומורות יקרות,
אנו שמחות לשתף אתכם במסע למידה בנושא חופש וגבולות ברשת.

  • המסע מיועד לתלמידי חט"ב והוא מזמן עיסוק במיומנות כתיבה במבנים שונים: מיזוג, השוואה, כתיבה חופשית, טיעון, שאלות עמ"ר.

  • בחירה בכלים דיגיטליים שונים מעשירה את הלמידה, ומאפשרת "חיבור" יצירתי למגוון עולמות תוכן.
    המסע מזמן לתלמידים התנסויות חווייתיות ומעניינות, המדגישות את חשיבות הנושא דרך ביצועים שונים.

  • במהלך המסע התלמידים יוכלו לבחור נושאים בהם ירצו להעמיק בשיתוף עמיתיהם.

המלצות : המסע מתאים במיוחד לימים אלה לפני היציאה לחופש הגדול.
צירפנו מחוונים אותם התלמידים ממלאים לבד כדי להקל על הבדיקה.
היחידה נבנתה על פי עקרון הבניית הידע, עיקרון המדגיש את חלקו של התלמיד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית.
הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית הידע ואחריותו של הלומד על הידע.
לרשותכם חוברת עבודה לתלמיד. החובר  תלווה את המצגת

bottom of page