מיומנות טיעון

ללמוד רחוק להרגיש קרוב

יחידת לימוד

הרחבת הטיעון

דף ניווט

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י

השוואה וטיעון

יחידת לימוד לחנוכה חט"ב

הערכת טיעונים

מוטל

משרד החינוך

מצגת עמדה דעה

יחידות לימוד תהליכיות

טיעון תלקיט כיתה י

כיתה ט

מחוונים לטיעון