בגרות בלשון שאלון מותאם

שאלון 11241

שאלוני בגרות ופתרונות בגרות בלשון מותאם: מועד ב' 2022 'משמעת'הנדסת אקלים מועד קיץ תשפ"ב, אקטיביזם 
פתרונות בגרות בלשון 
בדרך אל האושר ושפה מגדרית באתר עברית במחשבה תחילה

 קיץ תשפ"ב

הנדסת אקלים

חורף תשפ"ב נבצרים 

בתי ספר מקצועיים

חורף תשפ"ב מועד א

אקטיביזם 

 קיץ תשפ"א מועד ב

בדרך אל האושר

חורף תשפ"א

למידה מכישלונות

חורף תשפ"א נבצרים

טובעים בים המידע

חורף תשפ"א מועד ב'

תחרותיות והישגיות

 קיץ תשפ"א

שפה מגדרית

חורף תש"ף

קניות באינטרנט

קיץ תש"ף

פומו וג'ומו

 קורונה 2020 נבצרים

רצועת החוף של ישראל

חורף תשע"ט

משחקי מחשב

חורף תשע"ח

המכביות

 חורף תשע"ז  

מוציאים להם את החשק ללמוד

קיץ תשע"ט

חדשות כזב

  קיץ תשע"ח 

העסקת מבוגרים-ניסיון החיים

 קיץ תשע"ז  

תנועות הנוער