top of page
ריצה למרחקים ארוכים 

ערוך ע"פ מבחן בגרות

כתיבת טיעון ומיזוג

 

מבחן תמונת מצב
טלפונים ניידים תשפ"א

ערוך ע"פ מבחן בגרות

כתיבת טיעון ומיזוג

 

דונה גרציה
מבחן בגרות
מיצב עברית כיתה ח
עיתוני הנייר לאן?

מבחן מיצ"ב תשע"ב

 

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

בהצלחה

מיצב תשע"ד מיים מהברז/ מבקבוקים שאלון מלא
Handmade Ceramic Kettle_edited.jpg
מיצב תשע"ו על נעורים והתנדבות שאלון מלא
מבחן תמונת מצב
מיצב תש"ע טלפון נייד  שאלון מלא
מבחן תמונת מצב
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה שאלון מלא
מבחן תמונת מצב
bottom of page