top of page

 אסי"ף-מבחן אוריינות שפה עברית כיתה ח

מבחן אסי"ף החיים מתחת לאדמה, השעון הביולוגי של גופנו, דרך המשי- מבחן מיצ"ב כיתה ח

השנה לא יתקיימו מבחנים חיצוניים

Domestic Waste Bin_edited.jpg
Typing_edited.jpg
ספרים דיגיטליים 

מבחן מיצ"ב תשע"ח

 

Seagulls_edited.jpg
נדידת הציפורים/ באנגלית זה נשמע יותר טוב 

מבחן מיצ"ב תשע"ט חרדי

 

ריצה למרחקים ארוכים 

ערוך ע"פ מבחן בגרות

כתיבת טיעון ומיזוג

 

מבחן תמונת מצב
טלפונים ניידים תשפ"א

ערוך ע"פ מבחן בגרות

כתיבת טיעון ומיזוג

 

דונה גרציה
מבחן בגרות
מיצב עברית כיתה ח
עיתוני הנייר לאן?

מבחן מיצ"ב תשע"ב

 

מצגת נפלאה שמראה שלב אחרי שלב כיצד לכתוב סיכום ממזג.

בהצלחה

מיצב תשע"ד מיים מהברז/ מבקבוקים שאלון מלא
Handmade Ceramic Kettle_edited.jpg
מיצב תשע"ו על נעורים והתנדבות שאלון מלא
מבחן תמונת מצב
מיצב תש"ע טלפון נייד  שאלון מלא
מבחן תמונת מצב
מיצב תשע"ה תחבורה וסביבה שאלון מלא
מבחן תמונת מצב
bottom of page